Tedarikçi İçin e-İhale Paneli (e-Auction)


 • Müşteriniz olan alıcı firma, açık eksiltme yöntemiyle elektronik ihaleye çıkabilir ve siz tedarikçilerinin web üzerinde, gerçek zamanlı rekabet edeceği bir ortamda satın alımını yapabilir.
 • Açık eksiltme ihalesinde sizden beklenen, alıcı firma tarafından koyulan ihale kurallarını iyi öğrenmeniz ve verebileceğiniz en düşük fiyat teklifinizi vermenizdir.
 • İhaleye katılan tedarikçi sayısı ne kadar çok olursa, rekabet ve dolayısıyla piyasa fiyatı o kadar sağlıklı oluşacaktır.
 • b2btender platformunun esnek yapısında, alıcı birbirinden farklı mal ve/veya hizmetlerin alımı için tek bir ihale düzenleyebilir.
 • İhaleler en az 20 dakika sürer, 5 dakika ve katları şeklinde uzayabilir.
 • İhale süresince sizin hangi verileri görebileceğiniz alıcıya bağlıdır. İhalede, en düşük fiyatın ne olduğu, sizin en düşük fiyat sıralamasında kaçıncı olduğunuz, ihaleye katılan tedarikçilerin kimler olduğu ve fiyatları gibi rekabeti etkileyecek bilgilerin tedarikçilere görünürlüğüne alıcı karar verecektir. Bu ihale kuralları ihale başlamadan, alıcı firma tarafından siz tedarikçilere duyurulacaktır.
 • Alıcı rekabet avantajı getireceğine inandığı durumlarda, siz tedarikçilerden ihale öncesi başlangıç tekliflerinizi girmenizi isteyebilir. Aksi halde, ilk tekliflerinizi ihale başladıktan sonra verirsiniz.
 • İhalede birden fazla mal ve/veya hizmet için fiyat verilecekse, siz ister toplam fiyat girebilir, isterseniz her bir mal ve/veya hizmet için tek tek birim fiyat girebilirsiniz. Toptan fiyat girdiğinizde, b2btender platformu bu toplamı en son teklif edilmiş birim fiyatların ağırlığını dikkate alarak birim fiyatlara yansıtır; siz isterseniz bu haliyle teklifinizi gönderebilir ya da toplamdan yüzdesel ağırlıkla dağıtılmış birim fiyatlar içerisinde beğenmediğiniz birim fiyat veya fiyatları elle düzelterek teklifinizi gönderebilirsiniz.
 • Minimum pey miktarı, sizin ihalede tek seferde düşürmeniz gereken asgari rakamdır.
 • Maksimum pey ise siz tedarikçinin tek seferde inebileceği yüzdesel rakamdır. Bu sizin ihalenin heyecanı ile yanlışlıkla çok yüksek indirimler vermenizi engeller.
 • Eğer, alıcı dilerse ihalede son dakika uzatmalarını organize edebilir. Alıcı son dakika artış süresini girdiğinde, ihalenin bitimine bu kadar süre kaldığında en düşük teklifin değişmesi halinde uzatma süresi kadar ihale otomatik olarak uzayacaktır. Örneğin; alıcı, son dakika artış süresini 3 dakika ve uzatma süresini 2 dakika olarak olarak tanımladığında, ihalenin bitiminden önceki son 3 dakika içerisinde yeni bir en düşük teklif gelmesi halinde, ihale otomatik olarak 2 dakika daha uzayacaktır. Son dakika artış süresinin alıcı tarafından 0 girilmesi halinde ihalede hiçbir şekilde uzatma olmayacaktır.
 • e-İhaleye davet edildiğinizde, öncelikle gizlilik sözleşmesini onaylamanız gerekmektedir. Ancak gizlilik onayınızdan sonra e-İhale içeriğini görebilir, inceleyebilirsiniz. *Tedarikçi olarak siz, e-İhalenin içeriğini inceledikten sonra e-İhale takviminde belirtilen sürede e-İhale davetini kabul ya da reddetmelisiniz. Reddetmeniz, ihaleye katılamayacağı anlamına gelir. Kabul etmeniz e-İhaleye katılacağınızı taahhüt etmeniz anlamına gelir. İhale anında alıcı, her tedarikçinin her teklifini, sıralamadaki yerlerini, ihaleye konu olan her bir ürün ve hizmet için başlangıç fiyatları ile kapanış fiyatları arasındaki farkı ve varsa azalımı (tasarrufu) görebilir.
 • Sizin ekranınızda görebileceğiniz bilgiler ise alıcı tarafından belirlenir.