Satınalmacı İçin Sözleşme Yönetimi Paneli (Özel)


  • Sözleşmeler genelde aylar hatta yıllar süren sayısız işlem ve yazışma içeren hukuki ve mali yükümlülükler açısından çok iyi takip edilmesi gerek süreçlerdir. Bu süreç zarfında kaybolan evraklar, mutabakat sağlanamayan teslimatlar ile bir türlü kapatılamayan sözleşmeler şirketler için sıkıntı yaratır.
  • Sözleşme tarihi bitmiş olduğu halde mutabakatı aylar, yıllar süren ihtilaflı durumları devam eden bu tip sorunları engellemek ve sözleşme yönetimini hızlı, güvenilir, ispatlanabilir ve gerçek zamanlı hale getirmek için bu modülü tasarladık.
  • Bu modül talep edilmesi halinde alıcıya özel tasarlanmaktadır.
  • Her şirketin kendine özgü sözleşme koşulları, içeriği ve formatlarına göre sözleşme şablonları oluşturulur. Bu şablonlar tedarikçilerle yapılacak sözleşmelerde baz olarak kullanılır.
  • Belirlenen şart ve koşullar aktifleştirilir ve sözleşmeye konu olan yükümlülükler ve teslimatlar tedarikçiler tarafından eş zamanlı olarak güncellenir ve ancak alıcının onay vermesi ile kesinlik kazanır.
  • Destekleyici ve ispatlayıcı evraklar (teslimat dökümanları, kabul tutanakları, sözleşmeye dair yazışmalar) taranmış kopyaları ile ilgili sözleşme dosyasında arşivlenir. Dolayısıyla, sözleşmeye dair karşılıklı her hareket kayıt altına alınmış olur.
  • Sözleşmenin ne kadarı tamamlanmış, hem tedarikçi hem de alıcı aynı anda ve anlık olarak görebilir.
  • Sözleşme bittiği anda mutabakatı da hazır olacaktır, zira o ana kadar yapılan her şey karşılıklı mutabakatla gerçekleştirilmiştir ve kayıt altına alınmıştır.