Satınalmacı İçin Sipariş Yönetimi Paneli


Gelen Sipariş Talepleri

 • Standart kullanıcının “Talep Yönetimi” modülünde yarattığı satınalma talebi gerekli şirket içi onay mekanizmasından geçtikten sonra o ürün veya hizmet(ler)in satın alımından sorumlu olan ilgili satınalmacının ekranında “Gelen Talepler” modülünde görüntülenir.
 • Satınalmacı kendisine gelen talepleri “talep numarası”, “gönderen kişi” veya “ürün hizmet” bazında görüntüleyebilir.
 • Bu noktada satınalmacının yapması gereken, gelen talebi siparişe dönüştürmektir.
 • Talep edilen ürün veya hizmetin fiyatı belli olmayıp, işin yapılmasından sonra kesinleşecek ise (ofisin elektrik sisteminin tamiratı, gönderilecek çicek veya araba bakım onarımı gibi) satınalmacı gelen talebi masraf olarak siparişe dönüştürür.
 • Talep edilen ürün veya hizmet genel gider ise sipariş maliyet merkezi, eğer tamamen ve doğrudan tek bir müşteri için alınacaksa proje merkezi kullanılarak siparişe dönüştürülür.
 • Harcama ve maliyetlerin doğru merkezlere kayıt edilmesi, satın alım raporlarının kalitesini etkileyecektir.

Siparişler

Bu modülde satınalmacı, tedarikçilere gönderdiği siparişleri takip edebilir, siparişlere karşılık tedarikçilerden gelen ürünleri, verilen hizmetleri sevk irsaliyelerine veya kabul tutanaklarına göre siparişe işleyebilir. Anlık olarak siparişe karşılık gelenleri, iadeleri, bakiyeleri görüntüleyebilir.

Masraflar

Katalog dışı satın alımlarınızda ya da ofisinizdeki tamirat işi, şirket aracınızın bakım onarımı gibi fiyatı ancak iş bitiminde kesinleşecek alımlarınızda veya kayıtlı olmayan bir tedarikçiden alım yapmak zorunda kaldığınızda, bu tip alımların kayıt altına alınması için b2btender platformunun önerdiği bir yöntemdir. Bu tip durumlarda standart kullanıcı satın alım talebini düzenler ve şirket içi onaya sunar. İlgili satınalmacı bu ürün veya hizmet katalogda tanımlı olmadığından satın alımı platform dışında gerçekleştirir, faturasını aldıktan sonra satınalma stoğuna kesinleşen fiyat ile kayıt eder. Sonrasında ilgili maliyet ya da proje merkezine tahsis ederek talebi kapatır.

Satınalma Stok

 • Talep gelmeden satınalmacının satın alım yapmaması her ne kadar esas olsa da alıcının menfaatine olan bazı durumlarda, b2btender platformu şirket içinde, gelen talepten fazlasının sipariş edilmesine izin vermekte, ancak bunu da kayıt altına almaktadır.
 • Bu tip durumlara örnek vermek gerekirse, gelen şirket içi talep miktarının piyasadaki minimum sipariş rakamından az olması veya piyasada belli miktarlardaki alımlarda yapılan indirimlerden faydalanılması gibi hallerde, satınalmacı gelen talep miktarından fazla sipariş verebilir ve gelen farkı satınalma stoklarında izleyebilir.
 • Bu stoklarla ileride gelecek şirket içi talepler eşleştiğinde, satınalmacı sistem üzerinde bu stoklarıın hem fiziksel olarak hem de maliyetlerinin ilgili maliyet ya da proje merkezlerine dağtımını yapabilir.
 • Ayrıca, alıcı b2btender platformunu ilk kullanmaya başlayacağı zaman elindeki stokları satınalma stoklarına transfer edebilir ve eritene kadar gelen şirket içi talepleri bu stoklardan karşılayabilir.

Ürün ve Hizmetlerim

 • b2btender platformunda, her satınalmacı sorumlusu olduğu ürün ve hizmetleri ve bunların gruplandırılacağı kategorileri sisteme tanıtmalıdır. Örneğin; laptop, bir ürün olarak donanım kategorisi altında tanımlanabilir. Bu sayede standart kullanıcının yaratacağı satınalma talep formu, onay mekanizmasından geçtikten sonra, b2btender platformunda doğrudan ilgili satınalmacıya yönlendirilir.
 • Eğer aynı talep formunda farklı satınalmacıların sorumluluğunda olan ürün veya hizmetler varsa, b2btender platformu bu ürün ve hizmetleri otomatik olarak ayırarak, talebin ilgili kısmını her bir satınalmacıya ayrı ayrı adresleyecektir.
 • Herhangi bir satın alım kategorisinde birden fazla satınalmacının sorumlu olması durumunda, grup maili sisteme tanıtılarak, her bir satınalmacının bu kategori kapsamındaki işlemleri görmesi sağlanabilir. Bu aynı zamanda şirketin platformdaki kullanıcı sayısını asgari düzeyde tutmasını sağlayacaktır.
 • Ürün ve hizmetlerin doğru kategoriler altında tanımlanması, alıcının satınalma raporlarının kalitesini belirleyecektir.

Tedarikçi Ürün Listesi

 • b2btender platformuna davet ettiğiniz tedarikçilerinizin size özel tanımladıkları ürün ve hizmetleri bu listede görebilirsiniz.
 • Ayrıca, sizin tedarikçiniz olmayan ancak platformda premium statüdeki tedarikçilerin ürünlerini de dilerseniz listeleyebilirsiniz.
 • Bu size pazardaki benzer ürün ve hizmetlerin fiyat seviyeleri hakkında gösterge niteliğinde olacaktır.