Satınalmacı İçin Gösterge Paneli


Satınalımlarınıza dair sizin için en önemli göstergeleri özetleyebileceğiniz bir paneldir.
Her kullanıcı kendi gösterge panelinin içeriğini tasarlayabilir.
Kullanmış olduğunuz bölümlerin istatistiklerini tutar.

Gösterge paneline konabilecek örnekler;

  • Belirleyecebileceğiniz zaman aralıklarında yapılan tüm satınalma tutarları
  • Yapılan alımların maliyet merkezleri veya proje merkezleri bazında dağılımı
  • e-İhalelerde yapılan toplam tasarruflar
  • Onaylanmış satınalma taleplerinin adet ve tutarları
  • Tedarikçilere gönderilmiş satınalma siparişlerinin adet ve tutarları
  • Satınalma siparişlerinin gerçek zamanlı tamamlanma yüzdeleri
  • Sözleşmelerin gerçek zamanlı tamamlanma yüzdeleri