Satınalmacı İçin e-İhale Paneli (e-Auction)


 • e-İhale modülü, rolü satınalmacı olan kullanıcılara açıktır.
 • Alıcı açık eksiltme yöntemiyle elektronik ihaleye çıkabilir ve tedarikçilerinin web üzerinde, gerçek zamanlı rekabet edeceği bir ortamda satın alımını yapabilir.
 • Açık eksiltme ihalesi, o güne kadar verilen en düşük fiyat(ları) garanti etmese de, o gün piyasada oluşabilecek en gerçekçi piyasa fiyatını garanti edecektir.
 • İhaleye katılan tedarikçi sayısı ne kadar çok olursa, rekabet ve dolayısıyla piyasa fiyatı o kadar sağlıklı oluşacaktır.
 • b2btender platformunun esnek yapısında, alıcı birbirinden farklı mal ve/veya hizmetlerin alımı için tek bir ihale düzenleyebilir.
 • Alıcı, ihalenin kurallarını istediği şekilde tanımlayabilir. İhale süresi en az 20 dakika olup, 5 dakika ve katları şeklinde uzatılabilir.
 • İhale süresince tedarikçilerin hangi verileri görebileceği alıcıya bağlıdır. İhalede, en düşük fiyatın ne olduğu, tedarikçinin en düşük fiyat sıralamasında kaçıncı olduğu, ihaleye katılan tedarikçilerin kimler olduğu ve fiyatları gibi rekabeti etkileyecek bilgilerin tedarikçilere görünürlüğüne alıcı karar verecektir.
 • Bu ihale kuralları ihale başlamadan tüm tedarikçilere duyurulacaktır.
 • Alıcı rekabet avantajı getireceğine inandığı durumlarda, tedarikçilerden ihale öncesi başlangıç tekliflerini girmelerini isteyebilir. Aksi halde, tedarikçiler ilk tekliflerini ihale başladıktan sonra vereceklerdir.
 • İhalede birden fazla mal ve/veya hizmet için fiyat verilecekse, tedarikçiler ister toplam fiyat girebilir isterse her bir mal ve/veya hizmet için tek tek birim fiyat girebilirler.
 • Tedarikçi toptan fiyat girdiğinde, b2btender platformu bu toplamı en son teklif edilmiş birim fiyatların ağırlığını dikkate alarak birim fiyatlara yansıtır; tedarikçi isterse bu haliyle teklifini gönderebilir ya da toplamdan yüzdesel ağırlıkla dağıtılmış birim fiyatlar içinde beğenmediği birim fiyat veya fiyatları elle düzelterek teklifini gönderebilir.
 • Minimum pey miktarı, tedarikçinin ihalede tek seferde düşürmesi gereken asgari rakamdır.
 • Maksimum pey ise tedarikçinin tek seferde inebileceği yüzdesel rakamdır. Tedarikçinin ihalenin heyecanı ile yanlışlıkla çok yüksek indirimler vermesini engeller.
 • Alıcı dilerse ihalede son dakika uzatmalarını organize edebilir. Son dakika artış süresini girdiğinde, ihalenin bitimine bu kadar süre kaldığında en düşük teklifin değişmesi halinde uzatma süresi kadar ihale otomatik olarak uzayacaktır. Örneğin; alıcı, son dakika artış süresini 3 dakika ve uzatma süresini 2 dakika olarak olarak tanımladığında, ihalenin bitiminden önceki 3 dakika içinde yeni bir en düşük teklif gelmesi halinde ihale otomatik olarak 2 dakika daha uzayacaktır. Son dakika artış süresini 0 girmesi halinde ihalede hiçbir şekilde uzatma olmayacaktır.
 • Alıcı önceden hazırlanmış 2 farklı e-İhale şablonu bulacaktır. Alıcı dilerse bu şablonları değiştirerek, dilerse kendi şablonunu baştan yaratarak, dilerse de daha önceden kullanmış olduğu şablonu kopyalayarak yeni e-İhaleler hazırlayabilir. Şablon içeriklerinde kırmızı ile renklendirilmiş başlıklar mutlaka alıcı tarafından doldurulması zorunlu alanlardır.
 • Tedarikçi öncelikle gizlilik sözleşmesini onaylamalıdır. Tedarikçi ancak gizlilik onayından sonra e-İhale içeriğini görebilir, inceleyebilir.
 • Tedarikçi, e-İhalenin içeriğini inceledikten sonra e-İhale takviminde belirtilen sürede e-İhale davetini kabul ya da reddetmelidir. Reddetmesi ihaleye katılamayacağı anlamına gelir. Kabul etmesi e-İhaleye katılacağını taahhüt etmesi anlamına gelir.
 • İhale anında alıcının ekranı ile tedarikçilerin ekranları farklı içeriktedir.
 • Alıcı, her tedarikçinin her teklifini, sıralamadaki yerlerini, ihaleye konu olan her bir ürün ve hizmet için başlangıç fiyatları ile kapanış fiyatları arasındaki farkı ve varsa azalımı (tasarrufu) görebilir.