Satınalmacı İçin e-Fiyat Paneli (e-RFQ)


 • e-Fiyat modülü, rolü satınalma olan kullanıcılara açıktır.
 • Alıcı, satın alımını planladığı ürün ve/veya hizmet(ler) için fiyat toplamak istediğinde tedarikçilerine e-Fiyat gönderebilir.
 • b2btender platformu üzerinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde ve farklı para birimlerinde e-Fiyat talebi hazırlayabilirsiniz.
 • Ayrıca, sizin için önceden hazırlanmış 3 farklı e-Fiyat şablonu bulabilir, dilerseniz bu şablonları değiştirerek, dilerseniz kendi şablonunuzu yaratarak, dilerseniz de daha önceden kullanmış olduğunuz şablonu kopyalayarak yeni e-Fiyatlar hazırlayabilirsiniz.
 • e-Fiyat takvimi, gizlilik sözleşmesi, e-Fiyat davet kabulü, e-Fiyat kuralları, kapsamı, fiyatlandırma ve uygunluk soruları bir e-Fiyatta olmazsa olmaz bölümlerdir.
 • Tedarikçinin öncelikle gizlilik sözleşmesini onaylaması gerekir. Tedarikçi ancak gizlilik onayından sonra e-Fiyatın içeriğini görebilir, inceleyebilir.
 • Tedarikçi, e-Fiyatın içeriğini inceledikten sonra e-Fiyat takviminde belirtilen sürede e-Fiyat davetini kabul ya da reddetmelidir. Reddetmesi fiyat vermeyeceği anlamına gelir. Kabul etmesi e-Fiyatı cevaplandırmayı taahhüt etmesi anlamına gelir.
 • b2btender platformunun e-Fiyat yapısı, içinde bir veya birden fazla hem ürün hem de hizmet tanımlayacak esneklikte hazırlanmıştır.
 • Ayrıca uygunluk soruları (compliance questions), alıcının öğrenmek istediği hususlarda, tedarikçilerden hiçbir belirsizliğe yer vermeden, net ve kesin bir şekilde cevap almasını sağlayacak yapıda tasarlanmıştır.
 • Fiyatlandırma kısmında alıcı iki tip fiyat isteyebilir. Birincisi ve yaygın olanı, alımı planlanan ürün ve/veya hizmetin miktarını bildirip, birim fiyat istemektir. İkincisi ise tedarikçiye belirli bir bütçe bildirip, bu bütçe dahilinde tedarikçinin verebileceği miktarı sorabilir. Her iki metodu da aynı e-Fiyat içinde kullanabilir.
 • Alıcı, herhangi bir anda, e-Fiyat talebini kaç tedarikçiye gönderdiğini, kaç tedarikçinin gizlilik sözleşmesini onayladığını, kaçının e-Fiyat davetini kabul ettiğini, kaçının e-Fiyat cevabı yolladığını görebilir.
 • Değerlendirme aşamasında ise, gelen tüm cevaplar (uygunluk soruları ve fiyatlandırmalar) aynı ekranda yan yana raporlandırılarak alıcının tedarikçileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde karşılaştırmasını sağlar.
 • Alıcı dilerse tedarikçi fiyatlarının yan yana karşılaştırıldığı ekran görüntüsünü yazıcıdan çıktı olarak alabilir.