Satınalmacı İçin e-Bilgi Paneli (e-RFI)


  • e-Bilgi modülü, rolü satınalmacı olan kullanıcılara açıktır.
  • Alıcı şirket satınalmayı planladığı bir ürün ve/veya hizmetle ilgili olarak piyasadan bilgi toplamak istediğinde ilgili tedarikçilere e-Bilgi gönderebilir.
  • e-Bilgi ticari bir teklif değildir, fiyat bilgisi içermez. Daha çok, alımı planlanan ürün ve/veya hizmetin teknik ve idari detaylarına, tedarik sürelerine ve lokasyonlarına vurgu yapar.
  • e-Bilgi gönderilecek tedarikçinin, kayıtlı olması gerekmeyip, alıcının tercihine bağlı olarak, e-posta adresi olan her tedarikçiye gönderilebilir.
  • Alıcı, ürün ve hizmet hakkında öğrenmek istediği her hususu sorabilir. Bu soruları konularına göre farklı başlıklarda gruplandırabilir.
  • Hem alıcı hem de tedarikçi, ürün ve hizmeti tanımlamakta kullanabileceği çizim, resim gibi dökümanları e-Bilgiye ekleyebilir.
  • Alıcı, tedarikçilerin e-Bilgiyi yanıtlamalarını istediği bir termin tarihi de belirlemelidir.
  • Değerlendirme aşamasında alıcı, tedarikçilerden gelen yanıtları tek bir ekranda yan yana görüntüleyebilir, değerlendirebilir ve yazdırabilir.
  • Gelen tüm e-RFI cevapları arşivlenebilir ve gelecekte kullanılabilir.