Satınalmacı İçin Analiz-Raporlama Paneli


 • Bu modül alıcının b2btender platformu üzerinden yaptığı tüm işlemleri analiz etmesine ve raporlandırmasına imkan tanır.
 • Bu analizlerin her biri birer KPI’dır (kritik performans indikatörü).
 • Bu KPI’lar hem şirket içindeki satınalma performansını hem de tedarikçilerin performanslarını ortaya koyar, şirketin satınalma sürecinde geliştirilmesi gereken noktaları işaret eder.

Bu KPI’lar aşağıda sıralanmıştır ve alıcının beklentilerine göre yenileri eklenebilir.

 • Genel gider (indirek) satın alımların maliyet merkezi (departman), zaman ve ürün/hizmet bazında dağılımı,
 • Proje (direk) satın alımların proje merkezi (müşteri), zaman ve ürün/hizmet bazında dağılımı,
 • Masraf harcamalarının (yazılı siparişe çevrilemeyen alımlar) toplam satın alımlardaki payı ve ürün/hizmet dağılımı,
 • Satınalma taleplerinin şirket içinde ortalama onay süresi, departman bazında sapmalar,
 • Satınalma taleplerinin onaylandığı andan, tedarikçi siparişine dönüştürüldüğü ana kadar geçen ortalama süre,
 • Herhangi bir zaman diliminde tedarikçi siparişlerinin tamamlanma yüzdesi,
 • Herhangi bir zaman diliminde tedarikçi sözleşmelerinin tamamlanma yüzdesi,
 • Herhangi bir zaman diliminde açık (teslim alınmamış) tedarikçi siparişlerinin bakiyesi,
 • Herhangi bir zaman diliminde açık (tamamlanmamış) tedarikçi sözleşmelerinin bakiyesi,
 • Tedarikçilere gönderilen e-Bilgi sayısı ve zaman, departman, ürün/hizmet bazında dağılımı
 • Tedarikçilere gönderilen e-Teklif sayısı ve zaman, departman, ürün/hizmet bazında dağılımı,
 • Tedarikçilere gönderilen sipariş sayısı ve zaman, departman, ürün/hizmet bazında dağılımı,
 • Açılan, devam eden, biten e-İhale sayısı ve tutarları,
 • Yapılan e-İhalelerde elde edilen tasarruf tutarı (başlangıç fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki fark),
 • Satın alımı yapılan ürün ve hizmetler için fiyat trendleri,
 • Tedarikçilerin alıcının gönderdiği e-Bilgi, e-Fiyat, e-İhale davetlerini kabul oranı,
 • Tedarikçilerin kabul ettikleri halde e-Bilgi, e-Fiyat ve e-İhalelere katılmama (no show) oranı,
 • Tedarikçilerin siparişleri zamanında teslim etme performansları,
 • Tedarikçilerin sipariş teslimlerindeki kabul ve iade oranları.