Amacımız


Ülkemizde satınalmayı dijitalleştirmek, satınalmacının işini kolaylaştırmak, şirketlere satınalırken kazandırmak.
b2btender benzeri platformlar 2000’li yılların başından beri ABD ve Avrupa’daki şirketler tarafından kullanılmaktadır. Çabamız, b2btender dahil benzer platformların ülkemizde de yaygınlaşması içindir.

Alırken Kazanın

e-Satınalma platformlarını 2000’li yılların başından beri kullanmakta olan ABD ve Avrupa’daki şirketler, ürün ve hizmetlerin alım fiyatlarında elde ettikleri ortalama %14.3 doğrudan tasarrufa ilave olarak hızlanan iş akışlar ve artan işgücü verimi ile %60’lara varan dolaylı tasarruflar sağlamışlardır. 

Bu şirketlerin,

  • talebin siparişe dönüşüm süresi %65 hızlanmış,
  • talebin siparişe dönüşüm maliyeti %49 düşmüş,
  • yazılı sipariş olmadan yapılan harcamaların yüzdesi %39 azalmış,
  • yönetimin kontrolü altına alınan alımlar ise %60 artmış,
  • kayıt altına alınan her 1 dolarlık satınalımları onlara, ayrıca %20’ye varan tasarruf sağlamıştır.